Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 294781
Публикувано на 16.04.2018 14:14
Посещения: 41
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Неделчо Любомиров Митев с рег. No: 841 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,84240 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 17.04.2018
до 17.05.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
София
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
84240.00 лв.
Площ (в кв.м):
61.000
296270
Описание:

АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесети/, находящ се в гр. София, Столична община, район Слатина, ж.к. Христо Смирненски /бивш Слатина-Христо Смирненски/, находящ се в бл. № 40 /четиридесет/, вх. А, на V /пети/ етаж, със застроена площ от 61 /шестдесет и един/ квадратни метра, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: стълбище, двор, двор, Димитър Захариев Въгларов, заедно с едно избено помещение № 12 /дванадесет/, при съседи: коридор, Георги и Гинка Пеневи, Димитър Захариев Въгларов, заедно с 4.138 % /четири цяло и сто тридесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и заедно с право на строеж върху припадащата се част от терена на комплекса, като съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, издадено от Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр. София, апартаментът представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.705.306.10.12 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка, седемстотин и пет, точка, триста и шест, точка, десет, точка, дванадесет/, находящ се в гр. София, Столична община, област София /столица/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на изпълнителен директор на АГКК, без издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. София, бл. 40, вх. А, ет. 5, ап. 12; самостоятелният обект се намира в сграда № 10, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.705.306; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; с брой ива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 61.00 /шестдесет и един/ квадратни метра, с прилежащи части: мазе № 12, с 4.138 % идеални части от общите части; ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.705.306.10.13, 68134.705.306.10.65, 68134.705.306.10.66, под обекта: 68134.705.306.10.9, над обекта: 68134.705.306.10.15.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 20 841
Определяне на купувач
[кога] на 18.05.2018 09:00
255885
Онлайн са 188 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение