Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 294782
Публикувано на 16.04.2018 14:14
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Мая Цветанова Иванова с рег. No: 748 обявява за публична продан
Земеделски имот,5011.2 лв.,Орсоя
Обявлението е активно
от 18.04.2018
до 18.05.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
местност "Дръмките"с. Орсоя
Населено място:
с. Орсоя
Тип на имуществото:
Земеделски/Поземлен имот
Начална цена:
5011.20 лв.
Площ (в кв.м):
8000.000
296271
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с. Орсоя, общ. Лом, обл. Монтана, местността Дръмките, имот № 040008, с площ от 8.000 дка, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Шеста, при граници и съседи: имот № 052056 – Ливада на Силвия 7 ООД, № 000174 – Отводнителен канал на МЗГ-ХМС, имот № 040007 – Пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000183 – Път III кл. на Държавата, № 000001 – Населено място на с. Орсоя, а съгласно документ за собственост представлява: Нива в землището на с. Орсоя с ЕКАТТЕ 53970, общ. Лом, с площ от 8.000 дка, шеста категория, в местността Дръмките, ИМОТ № 040008 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 052056 – Ливада, № 000174 – Отводнителен канал МЗГ-ХМС, имот № 040007 – Пасище, мера, № 000183 – Път III кл., имот № 000001 – Населено място на с. Орсоя

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
096/ 305 205
Определяне на купувач
[кога] на 21.05.2018 09:30
255886
Онлайн са 187 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение